Schoolverlaters

Schoolverlaters:  procedure en uitstroomgegevens:

In onderstaande links vinden jullie:

* informatie over de schoolverlatersprocedure 2023-2024 :

* de uitstroomgegevens van de schoolverlaters van vorig schooljaar 2022-2023 :