Communicatie

Social Schools: school en ouder communicatie

Onze contacten met ouders/verzorgers verlopen via een intern communicatiekanaal: Social Schools.

Met nieuwsberichten, informatieve berichten, blogs e.d. houden wij ouders op de hoogte van wat er in en rondom ZIEZO! allemaal gebeurt.

In dat geval zullen ouders via Social Schools een melding ontvangen.

Social Schools werkt met een groepsfliter. Dit houdt in dat er alleen meldingen ontvangen en berichten gelezen voor de basisgroep(en) waaraan de ouder gekoppeld is. Iedereen wordt gelijktijdig geïnformeerd indien er op schoolniveau informatie met alle ouders/verzorgers gedeeld wordt.

Voor een goede werking van het systeem is het noodzakelijk over de actuele e-mailadressen te beschikken. Ouders kunnen hun mailadres, na inloggen, zelf wijzigen. Geef een eventueel nieuw mailadres ook altijd door aan de groepsleerkracht of managementassistente, zodat deze ook in de schooladministratie aangepast kan worden.