Klachtenregeling

Klachtenregeling

Interne (school)contactpersonen , externe vertrouwenspersoon en klachtenregeling.

Wat kan de (school) contactpersoon betekenen?

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden af en toe fouten gemaakt. Op ZIEZO! is dat niet anders. Zit jullie iets dwars, heb jjullie een probleem of klacht? Je kunt ergens terecht!

We hebben een procedure voor klachten en onvrede.

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

Overleg eerst met de direct betrokkene. Vaak is dit de leerkracht en/of de interne begeleider.

De ervaring leert dat op dit niveau de meeste zaken naar ieders tevredenheid kan worden opgelost.

Lukt dit niet, dan zijn jullie ook altijd welkom bij de directie: Susanne Hannen: s.hannen@komleren.nl / 043 – 361 16 47

Zijn we het samen eens dat we het niet eens gaan worden en er dus niet uitkomen, dan zijn er twee mogelijkheden:

Overleg met de interne (school) contactpersonen:

Kindcentrum ZIEZO! heeft twee (school)contactpersonen:

Marie-José Hassing: m.hassing@komleren.nl

en

Monique Thimister: m.thimister@komleren.nl

Inschakeling externe vertrouwenspersoon.

Als leerling of ouder kun je ook altijd rechtstreeks naar de interne contactpersoon met een zorg of probleem. De interne contactpersoon zal dan samen bespreken welke weg je het beste kunt volgen. Je kunt ook op elk moment terecht bij de externe vertrouwenspersoon: Patrick van Well: pvwell@qccinfo.com

Wat doet de externe vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

Ondersteunt en begeleidt.
Voert gesprekken met betrokkenen.
Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties.
Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke vertrouwenscommissie.
Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde.
Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.

Contactpersoon en vertrouwenspersoon
Bij klachten, zorgen of problemen komen soms de interne contactpersoon en/of de externe vertrouwenspersoon in beeld. Zij zijn beide belangrijk, maar hebben een verschillende taak.

De interne contactpersoonis iemand op school. Hij of zij is dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar.
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk: iemand van buiten de school én buiten het de stichting kom Leren. Hij of zij staat meer op afstand en is objectiever.
De interne contactpersoon kan advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over hoe zaken het beste aangepakt kunnen worden en wat de juiste procedure is in bepaalde situaties. De contacten met contactpersoon en vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.

Uiteraard is er ook de rechtstreekse weg en hoewel we hopen dat we er vooral samen mee aan de slag gaan en uitkomen, onderstaand de link naar de klachtenregeling van onze stichting kom Leren:

Klachtenregeling en regeling vertrouwenspersoon