Ouders

Ouders

Binnen Kindcentrum ZIEZO! werken we nauw samen met de ouders. Naast de formele rol via de medezeggenschapsraad en de oudervereniging, zijn onze ouders actief in het meedenken in een groot aantal werkgroepen. Ouders zijn betrokken en betekenisvol omdat het om hún kinderen gaat en zij, vanuit hun ervaringsexpertise als ouder, maar vaak ook vanuit hun vakgebied of persoonlijke vaardigheden van meerwaarde zijn in denk- en besluitprocessen.

Ouders zijn onze educatieve partner als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. We trekken graag gezamenlijk op in de begeleiding op didactisch en sociaal emotioneel gebied. Daarvoor voeren we regelmatig gesprekken, waarbij het kind zelf vaak ook aanwezig is. Hij/zij heeft vaak een goed beeld van wat er speelt en wat er nodig is.

Ook voor ouders geldt dat we willen dat zij gezien worden en zich gezien weten. Ouders worden specifiek uitgenodigd om onderdeel te zijn van wat er gebeurt binnen ons Kindcentrum. We willen elkaar ontmoeten tijdens themabijeenkomsten, ouderavonden, feesten en presentaties van kinderen.

Corona

Gedurende de Coronaperiode is het voor ouders/verzorgers helaas (nog) niet toegestaan om in het ZIEZO! gebouw aanwezig te zijn. Het voeren van gesprekken met ouders/verzorgers, het verstrekken van informatie of het beantwoorden van vragen, wordt in principe enkel via beeldbellen/MS Teams georganiseerd óf er wordt gecommuniceerd via het ouderportaal SchouderCom.