Welkom op de website van Kernkindcentrum ZIEZO! in Maastricht Zuidoost!

Hier is ruimte voor een kleine introtekst. Maak deze niet te lang want dat leest men niet. Gebruik max 3 regels voor overzicht.

Welkom op de website van Kernkindcentrum (KKC) ZIEZO! in Maastricht Zuidoost!

Kindcentrum ZIEZO! een wereld van en voor kinderen, veilig, groot en boeiend, met alle kansen om te worden wie je kunt en wil zijn. Een wereld waarin je gezien wordt en waar je mag zijn wie je bent.

De wereld staat niet stil: ze verandert voortdurend en blijft, net als wij allemaal, in beweging. Daarom vinden we bewegen belangrijk. Letterlijk, omdat dit goed is voor je lijf en welbevinden. Binnen ons kindcentrum werken we intensief samen met onze collega's van MIK-PIW bij ZIEZO! Kinderopvang. Naast onderwijs biedt ZIEZO! dan ook de mogelijkheid voor kinder- én peuteropvang en buitenschoolse opvang (VSO & BSO)

Alle medewerkers leven en werken samen vanuit één pedagogische visie voor de kinderen van 0-12 jaar. Geen papieren visie, maar een levende visie, die voor onszelf, de kinderen en ouders voelbaar, merkbaar, hoorbaar en zichtbaar is in onze taal, onze werkafspraken en in ons professionele gedrag. In de omgang met kinderen en elkaar en in ons gedrag. We mogen dat vanaf 1 januari 2021 doen in een prachtig gebouw dat ons alle mogelijkheden biedt om onze belangrijkste uitgangspunten (onze kernwaarden) vorm te geven.

Die kernwaarden van ZIEZO! zijn tijdens het fusieproces en de vormgeving van ZIEZO! door alle betrokkenen onderzocht, verkend en omarmd.

Onze kernwaarden zijn: BEWEGEN, ZIEN & ZIJN!

Zijn jullie op zoek naar een mooie, inspirerende, veilige en betekenisvolle leeromgeving voor jullie kind? Dan zijn jullie van harte uitgenodigd om ons en ons gebouw te leren kennen. Neem gerust via de mail, het contactformulier op deze website, of telefonisch contact op, dan maken we graag een afspraak.

Hebben jullie je beelden al gevormd en vinden jullie ZIEZO! de juiste plek voor je kind? Dan verwijzen wij jullie naar het kopje 'aanmelden'.

We gaan, samen met jullie, goed zorgen voor jullie kind.

Hartelijke groet,
namens alle medewerkers van Kindcentrum ZIEZO!

Bewegen
Zien
Zijn