Pedagogisch handelen

Pedagogisch handelen

Ons aanbod en onze begeleiding en ondersteuning zijn gericht op het ontwikkelen en leren van onze kinderen.

Dat willen we vormgeven door een betekenisvol ontwikkelaanbod, een inspirerende leeromgeving, het vertrouwen in onze kinderen en de verantwoordelijkheid die zij kunnen en willen dragen voor wat en hoe zij leren/ontwikkelen.

Ons aanbod richt zich op het zo efficiënt mogelijk omgaan met (speel)leertijd . Veelal weten kinderen weten al heel goed wat ze willen leren en welke doelen zij willen / gaan realiseren. De kernbegrippen: veiligheid, vertrouwen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, doelgerichtheid, reflectie en samenwerking zijn leidend in ons handelen met en voor kinderen.

Voor een evenwichtige ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen, naast het leren van cognitieve, motorische en creatieve vaardigheden, ook leren hoe zij met anderen om kunnen gaan. Hoe maak je vrienden, hoe los je een ruzie op, hoe vraag je om hulp, hoe leer je ‘nee’ zeggen als je iets niet wilt, hoe komt het dat kinderen soms anders reageren dan jij verwacht? ZIEZO! maakt voor het bespreken en aanleren van deze vaardigheden gebruik van de methode de Kanjertraining. (Zie voor meer informatie kopje KanjerKindcentrum)

Basis van de Kanjer is dat we willen leven in een wereld van vertrouwen. Kinderen en volwassenen willen het graag goed doen voor de ander, maar soms lukt het niet. De Kanjerlessen bieden onze kinderen taal, routines en ruimte om zelf te reflecteren op hun gedrag en daarvan te leren.