Oudervereniging

Oudervereniging

Het kranige,betrokken en enthousiaste handelen vanuit de Oudervereniging van Kindcentrum ZIEZO! wordt vormgegeven door:

Simone Janssen  (voorzitter)

Hanna Vandewall (penningmeester)

Kim Dreuw (secretaris)

Patricia Heijenrath (bestuurslid)

Myriam Ravensteijn (bestuurslid)

Ivo van den Broek (bestuurslid)

Tim de Bakker (bestuurslid)

Samen met het team spant de Oudervereniging zich in om voor de kinderen bijzondere of jaarlijks terugkerende activiteiten te helpen realiseren. Een wezenlijke taak van de Oudervereniging is niet alleen de handen uit de mouwen steken tijdens activiteiten, maar ook ervoor te zorgen dat er financiën zijn om die activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.

De Oudervereniging is te bereiken via het ouderportaal: Social Schools

De Oudervereniging (OV) van ZIEZO! is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op ons kindcentrum. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt de Oudervereniging haar tijd en aandacht aan het mede bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunt hierbij het team van ZIEZO! Hierbij kan gedacht worden aan o.a. de volgende (buiten-) schoolse activiteiten en feesten: het Sinterklaasfeest, het Winterfeest, de schoolfotograaf, het Zomerfeest, de Carnaval en nog heel veel meer!

Wat is het doel van de Oudervereniging?
De oudervereniging heeft het volgende doel:

Het in samenspraak met het team organiseren van (buiten-)schoolse activiteiten.
Het informeren over en betrekken van ouders/verzorgers bij deze en schoolse activiteiten.
Het incasseren en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderbijdrage activiteiten voor de kinderen (op basis van vrijwilligheid)

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, Winterfeest, Zomerfeest, de schoolreis enz., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de Oudervereniging een bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. De hoogte van deze ouderbijdrage per kind wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

In het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage  €37.50 per kind.