De leden van de MR

Vul hier uw eigen inhoud in.

De leden van de MR

De oudergeleding

Danny Dauphin

Vader van 2 kinderen en woonachtig in Maastricht. Ik ben werkzaam in de IT als HR manager. Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de MR, omdat ik het belangrijk vind dat kinderen kwalitatief onderwijs krijgen en elke dag met plezier naar school gaan.

Lotte Cicek

Ik ben Lotte Cicek moeder van 3 kinderen: Bram  en Tim (VO), Sofia (basisgroep 7-8A).

Ik werk als jeugdconsulent voor een gemeente.

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de MR om meer betrokken te zijn bij het schoolgaande leven van mijn kinderen en om bij te dragen aan een zo goed mogelijk onderwijs op ZieZo.

Ik wil graag vanuit ouderperspectief meedenken en mee beslissen over het huidige en toekomstige beleid van de school.

Henry Otgaar

Mijn naam is Henry Otgaar en nu het 2e jaar lid van de MR. Ik ben werkzaam als Hoogleraar in de rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht en KU Leuven. In mijn werk ben ik ook veel betrokken in het onderwijs. Deze ervaringen wil ik graag inzetten in de MR. Tevens heb ik een nauwe band met Ziezo aangezien ikzelf als kind op de Schans zat en ik graag zie dat het onderwijs in De Heeg van goede kwaliteit is.

De personeelsgeleding:

Mayke Ruijters

Informatie en foto volgen z.s.m.

Erik Habets

Mijn naam is Erik Habets. Ik ben leerkracht op het plein van de Wetenschappers. Dit doe ik 2 dagen in de week: op maandag in basisgroep 7-8b, op woensdag in basisgroep 7-8c. In mijn lesaanbod probeer ik met mijn achtergrond als beeldend kunstenaar extra cachet te geven aan de beeldende (expressie) vakken. Zelf heb ik twee kinderen.  De werkzaamheden van de MR vind ik ontzettend belangrijk. Naast de formele kant vind ik met name het actief meedenken over het beleid van de school erg boeiend. Doen we het goed voor de kinderen? Voor de ouders en de leerkrachten? Wat leeft er in school? En wat kunnen wij als MR doen om hier een constructieve bijdrage aan te leveren?

Désirée Mullenders

Mijn naam is Desirée Mullenders, ik ben 4 dagen werkzaam als leerkracht op het speelleerplein van de Verkenners.

Ik heb ruim 31 jaar gewerkt in de kinderopvang, heb hier verschillende functies uitgeoefend en ben een aantal jaren actief geweest in de ondernemingsraad. Zelf ben ik moeder van een inmiddels volwassen zoon.

De sector onderwijs is dus relatief nieuw voor mij en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee; actief meedenken, vormgeven, evalueren  en bijstellen van beleid vind ik een boeiend proces. Hoe kunnen we met alle betrokkenen ZIEZO! als een veilig, fijn, goed kindcentrum neerzetten? Wat speelt er overal en waar kunnen we als MR een bijdrage leveren, invloed uitoefenen?