Aanmelden

Aanmelden

Op ZIEZO! zijn onderwijs en opvang nauw met elkaar verbonden. Dat betekent dat we naast het verzorgen van een eigentijds onderwijsaanbod aan onze 4-12 jarigen, ook met kinderopvang: een kinderdagverblijf, een peutergroep en een buitenschoolse opvang ( voor- en naschools), verbonden zijn.

Onderwijs en kinderopvang handelen vanuit één pedagogische visie. Er is sprake van één team van medewerkers dat elkaar structureel ontmoet, opzoekt, in gesprek is en samen in ontwikkeling is.

ZIEZO! legt, in goede samenwerking met jullie, een belangrijke basis voor de ontwikkeling van jullie kind(eren).

Wij willen, samen met jullie, dat die basis zo goed mogelijk is en dat jullie kind(eren) zich met zijn/haar eigen kwaliteiten zo goed mogelijk kan/kunnen ontwikkelen.

Hebben we jullie nieuwsgierigheid gewekt en zijn jullie benieuwd of Kindcentrum ZIEZO! een mooie

speel, leer- en ontwikkelplek voor jullie kind kan zijn?

Neem dan contact met ons op!

Bel: 043 – 361 16 47

Mail: kindcentrumziezo@komleren.nl

Contactformulier beschikbaar op deze website onder het kopje 'contact'

Wij willen jullie graag leren kennen!

We hebben dan een kennismakingsgesprek en verzorgen een rondleiding in ons Kindcentrum.

Zo kunnen we meer recht doen aan de vragen die jullie hebben.

Wij vinden het immers belangrijk dat jullie kunnen kijken, proeven, ervaren én horen hoe wij bij ZIEZO! werken, samen, met en voor onze kinderen aan de slag zijn: #ZIEZO!doenwedat

Aanmeldformulier ZIEZO!

Registration form ZIEZO!

Ik ben enorm trots dat ik deel uitmaak van en leiding mag geven aan een geweldig team van medewerkers van Kindcentrum ZIEZO!

Namens alle collega’s: tot #ZIEZO!

Susanne Hannen
directeur

s.hannen@komleren.nl

Tel: 043-3611647