Algemeen

Algemeen

Kindcentrum ZIEZO! heeft een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO). Ons kinderdagverblijf bestaat uit één verticale groep, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij onze peuteropvang zijn kinderen van 2 tot 4 jaar van harte welkom. Kinderdagverblijf én peuteropvang zijn zo ingericht dat kinderen zich er meteen thuis voelen. Ze kunnen op ontdekking in de mooie natuurtuin en volop spelen met creatieve spelmaterialen.

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren, waar nodig, de kinderen zich verder te ontwikkelen en hechten daarbij waarde aan ieders eigenheid. We werken actief aan de taalontwikkeling en de sociale vaardigheden van peuters vanuit onze specialisatie VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Bewegen doen we veel, ook bij BSO ZIEZO! Hier kunnen kinderen na schooltijd terecht voor een heerlijke, actieve middag. Alle tijd om te voetballen, toneelspelen of om creatief aan de slag te gaan. Kinderen kunnen kiezen wát en met wie ze iets willen gaan doen. Niets moet en bíjna alles mag. Een veilig gevoel, humor, activiteit en gezelligheid: dat is BSO ZIEZO!