Pleinteams

Pleinteams

De pleinteams van de 4 (speel)leerpleinen zijn samengesteld uit:

- Leerkrachten

- Leerkrachtondersteuners

- Onderwijsassistenten

- LIO- stagiaires (Leraar In Opleiding)

- Stagiaires (Vista, Leeuwenborg, Pabo)

Een pleinteam is als geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed aanbod voor álle kinderen op het (speel)leerplein. Ieder heeft daarbij zijn eigen taakverantwoordelijkheid en rol.

Elk (speel)leerplein heeft een pleinregisseur.

De pleinregisseur regisseert de gezamenlijkheid/afstemming op het leerplein, door structureel pleinoverleg, collegiale bezoeken, feedbackgesprekken (geven en vragen). Hij/zij stimuleert de samenwerking/afstemming, viert en biedt ruimte voor initiatieven. Een pleinoverleg vindt 1 tot 2 keer per week plaats.

Voor het speelleerplein van de Verkenners is dat: Bert-Jan Overeem

Voor het speelleerplein van de Verwonderaars is dat: Sandro Meertens

Voor het leerplein van de Onderzoekers is dat: Ilse van der Geest

Voor het leerplein van de Wetenschappers is dat: Semra Mercimek

Er is daarnaast ook een pleinregisseursoverleg, waarbij de directeur en op verzoek de interne begeleiders aansluiten. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de doorgaande lijn binnen ZIEZO! te bewaken en onze collega's te blijven stimuleren, enthousiasmeren, inspireren en verbinden. Het pleinregisseursoverleg vindt maandelijks plaats.

Zo'n 13 keer per schooljaar is er een pleinoverstijgend/ teamoverleg gepland.