Tussenschoolse opvang - Kinderstralen

Overblijven

Op Kindcentrum ZIEZO! verzorgt de organisatie Kinderstralen de tussenschoolse opvang (het overblijven).

Organisatie van het overblijven

- Om gebruik te maken van de overblijf, dient u uw kind(eren) in te schrijven.

U kunt hier uw kind(eren) inschrijven;

- Onze overblijfmedewerkers begeleiden de kinderen tijdens pauze;
- De kinderen kunnen tussen de middag eten en/of spelen;
- We organiseren regelmatig leuke activiteiten. Kijk hiervoor op MijnKinderstralen;
- De regels tijdens de overblijf komen overeen met de regels van school;
- Als ouder wordt u harte uitgenodigd om ook overblijfmedewerker te worden.

U krijgt een vrijwilligersvergoeding én uw kind(eren) zijn, op de dagen dat u ingeroosterd bent, gratis op de overblijf;

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met de coördinator
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt door Kinderstralen vergoed;
Onze medewerkers ontvangen scholing speciaal via de Overblijfacademie;

Kinderstralen wil de kosten voor de overblijf zo laag mogelijk houden. Dat lukt ons omdat we de grootste overblijforganisatie in Nederland zijn.

Tarief huidig schooljaar


Het tarief voor structurele overblijf (vaste dagen in de week) bedraagt € 1,65 (Structurele overblijf wordt altijd in rekening gebracht).

Voor incidentele overblijf (voor af en toe overblijven of op andere dagen dan de vaste) bedraagt het tarief € 2,15.

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 3,00 per kind.

De kosten voor de overblijf worden per maand omstreeks de 25ste in rekening gebracht. Van deze aanstaande incasso ontvangt u enkele dagen vooraf een bericht via de mail met het bedrag en de exacte incassodatum.

De eerstvolgende incasso vindt plaats in augustus 2021.

Bij iedere incasso wordt er één maand vooruit geïncasseerd en wordt er één maand 'terug gekeken'. Wij kijken terug omdat uw kind(eren) wellicht meer of minder keer van de overblijf gebruik hebben gemaakt. Dit wordt dan verrekend.

De ons bekende studiedagen en schoolvakanties worden niet in rekening gebracht.