Onderwijspraktijk

Onderwijspraktijk

Op ZIEZO! wordt samengewerkt met elkaar (leerpleincollega's én kinderen) vanuit de (speel)leerpleinen.

Het nieuwe gebouw is ontworpen vanuit dit principe en biedt hierdoor veel mogelijkheden.

Een (speel)leerplein is een (speel)leeromgeving die kinderen uitnodigt en uitdaagt om te ontdekken, te spelen en te leren met en van elkaar. Op elk (speel)leerplein zijn verschillende hoeken en speel/leerplekken waar kinderen uitdagende materialen vinden en waar zij specifieke activiteiten doen. Het meubilair varieert en zorgt voor beweging: statafels, fietstafels, picknickbanken, groepstafels, leesbanken en poefs. Alles met de bedoeling om beweging in het leren en de leerplek te creëren. Deze diversiteit aan instructie - en werkplekken biedt onze kinderen de mogelijkheid om een passende werkplek bij hun opdracht ( instructie ophalen, samen inoefenen, samen werken, zelfstandig verwerken en ontdekkkend leren) op te zoeken. Dat betekent dat onze kinderen geen vaste plekken hebben en niet de hele dag met de hele /dezelfde groep in hetzelfde lokaal zitten. Dit creëert, ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Rond de speelleerpleinen liggen 4 basisgroepslokalen waar de verschillende instructies kunnen plaatsvinden en waar plaats is voor diverse groepsactiviteiten. Kinderen en medewerkers van verschillende groepen werken samen. Dat er meerdere medewerkers op het leerplein aanwezig zijn, heeft grote voordelen: zij nemen samen meer waar dan alleen, vullen elkaar aan, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dat komt de kwaliteit van het ontwikkelaanbod voor onze kinderen, maar ook het welbevinden en de inzet van kwaliteiten van onze medewerkers ten goede.

Samenwerken levert in veel gevallen meer op dan alleen denkkracht en werkverdeling. 1+1= 3 !

Er is een hechte samenwerking met collega’s die werken op het speel/leerplein. Het ontwikkelaanbod wordt zoveel mogelijk samen voorbereid. Er wordt feedback aan elkaar gevraagd en gegeven. Verantwoording leggen we individueel en in gezamenlijkheid af. Op het (speel)leerplein werken niet zomaar een verzameling medewerkers vrijblijvend naast elkaar, maar er is sprake van een leerpleinteam. Zij zetten gemeenschappelijke doelstellingen uit en geven samen vorm aan het ontwikkelaanbod voor alle kinderen op het (speel)leerplein: leerkrachten, vakleerkrachten, specialisten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten.

Elk speel/leerplein heeft een pleinregisseur:een collega van het plein die in nauwe samenwerking met de andere pleincollega's op het leerplein de lijnen uitzet met de focus op het totaalaanbod, op inhoud, vorm, taal en gedrag. De pleinregisseur bespreekt ontwikkeling steeds én in het overleg met het pleinteam, met de andere pleinregisseurs én met het MT en/of directie.