School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Het School Ondersteunings Profiel geeft een beknopt beeld (cijfers en begrippen) van welke specifieke zorg bij ZIEZO! verzorgd wordt op basis van de kwaliteiten van ZIEZO! (aanwezige specialismen: gedrag, rekenproblemen, leesproblemen, dyslexie) en een fijne, constructieve, intensieve en duurzame samenwerking met zorgspecialisten extern.

Placemat SchoolOnderSteuningsprofiel (SOP) ZIEZO! 2021-2022.pdf

Hebben jullie vanuit de zorg voor jullie kind specifieke vragen? Stel ze gerust via het kopje 'contact' en onze interne begeleiders zullen graag op deze vragen reageren.