Verkenners

pleinteam: Verkenners

Instapklas  a:

Basisgroep 1/2b:

Véronique Castermans: maandag t/m woensdag

Alex Haenen: donderdag en vrijdag

Basisgroep 1/2c:

Bert-Jan Overeem: maandag t/m vrijdag/ tevens pleinregisseur leerplein Verkenners, Kanjercoördinator en GMR-voorzitter

Basisgroep 1/2d:

Desirée Mullenders: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Alex Haenen: woensdag

Ondersteuning:

Saïda Oukicha woensdag, donderdag, vrijdag

Chloé Tilmans stagiaire: maandag, dinsdag en woensdag