KanjerKindcentrum

KanjerKindcentrum

WIJ ZIJN EEN KANJERKINDCENTRUM!

Daar zijn wij reuze trots op. Al onze medewerkers ( van ZIEZO! onderwijs) zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Ook onze kindpartner (ZIEZO! kinderopvang) neemt deel aan de Kanjerstudiedag, zodat we kunnen afstemmen in taal, routines en gedrag!

We hebben bij ZIEZO! 3 Kanjercoördinatoren:

* Bert-Jan Overheem voor het speelleerplein van de Verkenners

* Marcel Kleijnen voor het speelleerplein van de Verwonderaars

* Ellen Huijgen voor het leerplein van de Onderzoekers

* nog vacant : voor het leerplein van de Wetenschappers

Zij bewaken de doorgaande lijn binnen alle (speel)leerpleinen. Zij verzorgen de communicatie tussen ZIEZO! en ouders m.b.t. de ontwikkelingen van de KANJERTRAINING. Zij regisseren de borging van de gemaakte afspraken binnen ZIEZO! Zij plannen en organiseren de tussentijdse evaluatie en de voortgang. Zij dragen zorg voor de benodigde materialen.

De Kanjerlessenrichten zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Door verhalen, gesprekken en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.
Met de Kanjer leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.

Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.


Kernwoorden van de Kanjerlessen zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Doelen van de kanjertraining zijn:
Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
Leren om verantwoordelijkheid te nemen
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie


Thema’s voor kinderen:
Hoe zie ik mezelf?

Jezelf voorstellen

Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf

Gevoelens, wat zijn dat?
Hoe voelt een ander zich?

Inlevingsvermogen

Laat pesters kletsen

De kunst van vragen stellen en antwoord geven
Luisteren en samenwerken

Vriendschap

Van kritiek kun je leren/ zelfreflectie

Er zijn mensen die van je houden
Hoe ga ik met pesten om?

Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid?

Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent


Zichtbaar op de verschillende (speel)leerpleinen hangen de vijf afspraken van de Kanjer:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen / niemand speelt de baas
We hebben plezier / niemand lacht uit
We doen mee / niemand doet zielig

Kanjertaal, -routines en gedrag

Kanjer: Sociale Veiligheid Protocol

Uitleg kanjerpetten voor ouders / verzorgers