De leden van de MR

De oudergeleding

 

Danny Dauphin

Danny Dauphin MR

Getrouwd 2 kinderen en woonachtig in Maastricht. Ik ben werkzaam in de IT als HR manager. Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de MR omdat ik het belangrijk vind dat kinderen kwalitatief onderwijs krijgen en elke dag met plezier naar school gaan.

 

Lotte Cicek

Lotte Cicek MR

Ik ben Lotte Cicek moeder van Bram (brugklas), Tim (groep 7), en Sofia (groep 5).

Ik werk als jeugdconsulent voor een gemeente.

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de MR om meer betrokken te zijn bij het schoolgaande leven van mijn kinderen en om bij te dragen aan een zo goed mogelijk onderwijs op ZieZo.

Ik wil graag vanuit ouderperspectief meedenken en mee beslissen over het huidige en toekomstige beleid van de school.

 

Henry Otgaar

Henry Otgaar MR

Mijn naam is Henry Otgaar en vanaf dit jaar lid van de MR. Ik ben werkzaam als Hoogleraar in de rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht en KU Leuven. In mijn werk ben ik ook veel betrokken in het onderwijs. Deze ervaringen wil ik graag inzetten in de MR. Tevens heb ik een nauwe band met Ziezo aangezien ikzelf als kind op de Schans zat en ik graag zie dat het onderwijs in De Heeg van goede kwaliteit is. 

 

 

De personeelsgeleding

 

Luc Kroese

Luc Kroese MR

Je hoeft geen hele goede sporter te zijn om het plezier in bewegen te ervaren. Mijn naam is Luc Kroese en ben vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding. Ik ben in mijn vakgebied veel bezig met kinderen en wil ze ook laten ervaren dat bewegen en sporten leuk is. Je hoeft namelijk geen topsporter te zijn. Iedereen kan en mag op zijn/haar eigen niveau bewegen. Plezier staat voorop! In 2019 ben ik afgestudeerd aan de Academie Lichamelijke opvoeding en heb nu het geluk dat ik hier werkzaam mag zijn. Echter, er speelt meer dan alleen het kind onderwijzen. Deze andere kant van het onderwijs maakt mij nieuwsgierig. Dit is een van mijn beweegredenen waarom ik de MR ben gaan verkennen en deel hiervan uitmaak. Een nieuwe uitdaging dus! 

 

Erik Habets

Erik Habets MR
Mijn naam is Erik Habets. Ik ben leerkracht op het plein van de Wetenschappers. Dit doe ik drie dagen in de week. Naast het mentorschap voor groep 7-8 a en het dagelijkse lesaanbod probeer ik met mijn achtergrond als beeldend kunstenaar extra cachet te geven aan de beeldende (expressie) vakken. Zelf heb ik twee kinderen. Binnen de MR heb ik de rol als voorzitter. De werkzaamheden van de MR vind ik ontzettend belangrijk. Naast de formele kant vind ik met name het actief meedenken over het beleid van de school erg boeiend. Doen we het goed voor de kinderen? Voor de ouders en de leerkrachten? Wat leeft er in school? En wat kunnen wij als MR doen om hier een constructieve bijdrage  aan te leveren?

 

Bert-Jan Overeem   

Bert-Jan MR

Mijn naam is Bert-Jan Overeem. Ik werk op het plein van de Verwonderaars als leerkracht. Ik maak onderdeel uit van de personeelsgeleding van de MR (medezeggenschapsraad). Ik vind het belangrijk dat op school keuzes worden gemaakt die leiden tot kwalitatief goed onderwijs. Door mee te kijken naar, en mee te denken over het beleid van ZIEZO!, kan ik een bescheiden bijdrage leveren, denk ik. De volgorde zou moeten zijn: Wat is goed voor kinderen, wat is goed voor ouders, wat is goed voor personeel?

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren